Cal Son

Mapa genealògic de Càndida Trilla Caballol


surt 1 persona, d’un total normal de 15 per a 4 generacions.
6 persones no tenen dades de l’indret de naixement: Alfred Trilla Rubió, Rosario Caballol Torra, Miquel Trilla , Ramon Caballol, Dolors Torra , .