Cal Son

Felip Galitó Solé + Càndida Trilla Caballol

4 fills
Informació privada
Informació privada
Informació privada
Informació privada

Pares Avis
Informació privada

Informació del Grup Familiar

Els detalls d’aquesta família són privats.